Israël bereiken met het Evangelie

Steun aan Messiasbelijdende Joden in Israël!

In het najaar van 1999 besloot een aantal vertegenwoordigers van verschillende gereformeerde kerkgenootschappen gezamenlijk gelden bijeen te brengen voor een kerkgebouw voor onze gereformeerde medechristenen in Israël. De ‘staat van dienst’ van Da Costa was van doorslaggevend gewicht om het Fonds de naam van een van Nederlands belangrijkste Messias belijdende Jood te geven. Steunfonds Israël is interkerkelijk actief.